Diensten

Bram Blaauw Uitvaartverzorging - natuurbegraafplaats

Verzorging overledene

Wanneer één van uw dierbaren is overleden wordt hij of zij gewassen en gekleed. Als de overledene thuis is dan kunt u dit, als u dat wilt, zelf doen en ik zal u daarbij begeleiden. Ook is het mogelijk om hier verzorgers voor in te zetten die dit samen met u en/of mij kunnen doen.

(Voor) Bespreking

Tijdens dit gesprek ga ik met u stap voor stap vorm geven aan de uitvaart. We bespreken met elkaar de mogelijkheden en wat uw wensen daarin zijn.

Begraven of cremeren

Wat heeft uw voorkeur en wat is de wens van de overledene, waar gaat dit plaatsvinden en wanneer? Er zijn diverse crematoria waar een crematie plaats kan vinden. Wanneer de keuze voor een begrafenis er is en u weet ook al waar dan ga ik voor u de begrafenis vastleggen bij de door u gekozen begraafplaats. 
Bij een begrafenis is het van belang om te weten of u een familiegraf wilt of een algemeen graf.

In een familiegraf worden meerdere personen begraven die een familieband met elkaar hebben of met toestemming van de persoon die de grafrechten heeft.
Bij een nieuw familiegraf is het soms ook mogelijk om de plek van het graf uit te zoeken.

In een algemeen graf worden meerdere personen begraven die geen familie verband met elkaar hebben en er is geen keuze van de plek van het graf.

Ook is het op verschillende begraafplaatsen mogelijk om een plaats voor een graf uit te zoeken.

Het uitzoeken van de kist of ander omhulsel

Samen met u kijk ik naar de mogelijkheden en wensen die er zijn m.b.t. het omhulsel waarin u de overledene wilt begraven of cremeren. Wilt u een kist en zo ja, welke of misschien wilt u een lijkwade waarin de overledene op een opbaarplank ligt.

Kaart en advertentie

Op welke wijze wilt u eenieder laten weten dat uw dierbare is overleden? Dit kan middels een kaart en/of een advertentie. Maar ook via de social media. U mag en kan dit kenbaar maken op de wijze zoals u dat wenst. U bent tot niks verplicht. 

Wanneer u kiest voor een advertentie en/of kaarten, dan ga ik die samen met u opmaken. U krijgt eerst nog een proefdruk van de advertentie en de kaart via de mail of in handen ter controle alvorens deze definitief geplaatst en gedrukt worden. De kaarten worden door mij bij u afgeleverd tenzij anders is besproken.

Het afscheid op de dag van de uitvaart

Afscheid nemen van uw dierbare kan op vele verschillende manieren. Op welke locatie wilt u het afscheid houden, thuis in de achtertuin, in de kantine van een favoriete vereniging of club. Een grootse uitvaart of juist in alle stilte. Welke muziek wilt u en wie gaat er spreken. Misschien wilt u wel de kerkelijke symbolen van wijwater en wierrook maar geen geestelijke voorganger. Wellicht heeft u hier eigen ideeën over. Samen met u ga ik het afscheid vormgeven naar uw wensen.

Kosten van het afscheid

Aan de hand van uw wensen maak ik voor u een begroting op zodat u weet voor welke kosten u komt te staan. Deze begroting is geen weergave van de werkelijk kosten, alle bedragen zijn onder voorbehoud.
Is de begroting toch nog hoger dan uw budget, dan ga ik samen met u kijken hoe wij de kosten kunnen beperken.

Verzekeringen

Ik verzorg voor u de uitvaart ongeacht waar u verzekerd bent. Toch is het raadzaam om bij uw verzekering te informeren wat de consequenties voor u zijn als u een uitvaartleider kiest die niet aan uw verzekering verbonden is.
Bij een verzekering die geld uitkeert is uw keuze vrij om een uitvaartleider te kiezen.
Bij een verzekering die diensten verleent kan dit nog weleens een probleem zijn.
Bram Blaauw Uitvaartverzorging - natuurbegraafplaats
Bram Blaauw Uitvaartverzorging - bloem
Bram Blaauw Uitvaartverzorging - Natuurbegraafplaats